fbpx

תוכנית אימון חודשית גיל 7-12 ינואר/יולי

אימון מספר 1

נושא האימון - טכניקות ידיים

חשיבות הקידה בכניסה לאולם

חימום: חימום בשורות

תרגיל 4: אגרוף וו

תרגיל 1: אגרוף מסורתי

תרגיל 5: אגרוף JAB

תרגיל 2: אגרוף אחורי – CROSS

כוח/גמישות/קורדינציה: תרגיל משחק מריצה 

תרגיל 3: אגרוף אפריקאט

משחק: משחק תפסוני – טאקוונדו

אימון מספר 2

נושא האימון - טכניקות רגליים

שיחת סיכום – למה חשוב להתאמן בבית

חימום: חימום במעגל סטטי (ללא תנועה)

תרגיל 4:

תרגיל 1: טי צאי בעיטת סוס

תרגיל 5:

תרגיל 2:  בעיטת דחיפה – מירי צ'אי גי 

כוח/גמישות/קורדינציה: סט תרגילים לחיזוק הידיים

תרגיל 3: דוליו צ'אי גי

משחק: משחק ריכוז וחוסן מנטלי 

אימון מספר 3

נושא האימון - הגנה עצמית

שיחת סיכום - למה חשוב לעזור להורים

חימום: חימום ריצה במעגל 

תרגיל 4:  תרגול התפקה עם אצבעות לעיניים 

תרגיל 1: הגנה מול חניקה מאחור

תרגיל 5: לימוד נפילה 

תרגיל 2: חיבוק דוב

כוח/גמישות/קורדינציה: תרגילים לחיזוק הבטן בא. לחימה 

תרגיל 3: הגנה עצמית מול תפיסת

משחק: חישוקים מוסיקליים

אימון מספר 4

נושא האימון - קומבינציות קרביות

שיחת סיכום - למה אסור להרביץ?

חימום: חימום עם קונוסים לנוער ובוגרים 

תרגיל 4: קוצבינציה קרבית 3

תרגיל 1: קומבינציה קרבית 2

תרגיל 5:

תרגיל 2: קומבינציה קרבית 2 מקוצר

כושר/כח/גמשיות: ישיבת פרש 60 ש'

תרגיל 3: קומבינציה קרבית 3

משחק: משחק שני חסר

אימון מספר 5

נושא האימון - כוכבי הטכניקה ועמידות

שיחת סיכום - למה צריך לעזור לאחרים?

חימום: משחקי קרב בזוגות

משחק 2:

תרגיל 1: כוכב הבעיטות 1 – מפורט

תרגיל 3: כוכב ההתקפות 1 – מקוצר

משחק 1: דחיפות גב אל גב

משחק 3:

תרגיל 2: כוכב ההגנות 1 – מקוצר

כוח/גמישות/קורדינציה: סט תרגילים לשיפור סיבולת וכוח

אימון מספר 6

נושא האימון - הופעות ובעיטות בקפיצה בעיטות עם סטפים

שיחת סיכום

חימום: איך מתחממים לפי אימון 

תרגיל 4: בעיטה מעגלית עם סטפ קדמי

תרגיל 1: בעיטת פטיש נליו עם סטפ

תרגיל 5:

תרגיל 2: בעיטת טורנדו

משחק: משיכת חבל על רגל אחת

תרגיל 3: בעיטה ישרה בקפיצה

כוח/גמישות/קורדינציה: סט תרגילי בטן להשגת הריבועים שלכם

אימון מספר 7

נושא האימון - אימון קרבי וסטפים

שיחת סיכום

חימום: כוכב הסטפים 2

תרגיל 4: קאונטר 2

תרגיל 1: בעיטה מעגלית עם סטפ קדמי

תרגיל 5: קאונטר 1

תרגיל 2: קאונטר 4

משחק: לתפוס את הזנב של בן הזוג

תרגיל 3: קאונטר 3

כוח/גמישות/קורדינציה: 6 תרגילים שיעזרו לכם לבעוט גבוה

אימון מספר 8

נושא האימון - פומסה

שיחת סיכום - מהם 5 יסודות הטאקוונדו

חימום: מדרגות

משחק 2:

תרגיל 1:  פומסה 1 

תרגיל 3:

משחק 1: משחק נגיעות בכתפיים

משחק 3:

תרגיל 2:

כוח/גמישות/קורדינציה: סקווט מסביבת לעולם

דילוג לתוכן