fbpx

הגנה עצמית

הגנה עצמית

התרגילים מחולקים לתרגילים פשוטים יותר שמתאימים לילדים ותרגילים מסובכים וקשים יותר לביצוע לנוער ובוגרים, תרגילים מתקדמים דורשים רמה גבוהה של ביצוע ואטלטיות.

1-הגנה מול חניקה קדמית ( בוגרים)

2-הגנה מול חיבוק דוב (ילדים)

3-הגנה מול אגרוף ישר(ילדים)

4-הגנה מול אגרוף מצד שמאל(בוגרים)

5-הגנה מול בעיטה נמוכה (בוגרים)

6-הגנה מול חניקה מאחור (בוגרים)

7-שחרור מיד מקבילה (ילדים)

8-הגנה מול אגרוף מצד ימין (בוגרים)

9-הגנה מול בעיטת סוס (מתדקם)

10-הגנה עצמית במצב קרוב (בוגרים)

11-שחרור מחניקה לפנים (בוגרים)

12-שחרור מחניקה לפנים 2 (בוגרים)

13-הגנה עצמית מול אגרוף ישר לפנים (בוגרים)

14-הגנה מול אגרוף מצד שמאל 2 (בוגרים)

15-הגנה מבעיטה מעגלית (בוגרים)

16-הגנה עצמית מול תפיסת חולצה (בוגרים)

17-שחרור מתפיסה בכתף (בוגרים)

18-התקפה לברך במצב שכיבה (ילדים)

19-הגנה מבעיטה ובעיטה ישרה (ילדים)

20-הגנה עצמית מול התקפת סכין לאמצע (בוגרים)

21-הגנה עצמית מול בעיטה ישרה אפ צ'אי גי (ילדים)

22-הגנה עצמית מול התקפת סכין מלמטה (בוגרים)

23-הגנה עצמית מול התקפת סכין מלמעלה (בוגרים)

24-התחמקות מטייק דאון (ילדים)

25-בעיטת צד בשכיבה וחזרה לעמידה (ילדים)

26-הגנה עצמית מול בעיטה ישרה (בוגרים)

27-הגנה עצמית מול אגרוף לראש (ילדים)

28-שחרור מחניקה צידית 1 (ילדים)

29-שחרור מחניקה צידית 2 (בוגרים)

30-הגנה עצמית מול התקפת מקל (ילדים)

31-פגישת יריב תוקף עם בעיטת דחיפה ואז אגרוף לפנים (ילדים)

32-התקפה לברך במצב שכיבה (ילדים)

33-הגנה עצמית מול בעיטה ישרה אפ צ'אי גי (ילדים)

34-הגנה עצמית מול חניקה מאחור (בוגרים)

35-שחרור מחיבוק דוב (בוגרים)

36-הגנה עצמית מול אגרוף לראש (ילדים)

דילוג לתוכן