fbpx

תוכנית אימונים לכיתות ה-ו בבתי ספר

שלום לכם,

במועדון הלוחם הצעיר קיים פרויקט של אימוני טאקוונדו בבתי הספר היסודיים. במסגרת זו האימונים מתקיימים אחת לשבוע בבית הספר עצמו (ON SITE ) כאשר מדריך מוסמך מתאם המועדון מגיע לאמן את הילדים בין פעם לפעמיים בשבוע לאחר שעול הלימודים. האימונים מתקיימים לפי תוכנית אימונים מקצועית של המועדון וכוללים אימונים גופניים, לימוד אומנות לחימה והגנה עצמית, אימוני פיתוח אופי ואישיות ומבחני התקדמות דו-חודשיים. להלן תוכנית לדוגמה לאימון ילדים בכיתות ה-ו עלפי תוכנית שנתית של 10 חודשים באימונים חד שבועיים.

תוכנית המועדון כוללת אימונים בנושאים הבאים אשר חוזרים על עצמם כל חודשיים תוך כדי התקדמות בחומרים הנלמדים:

1. אימון כושר עם שמחקי תנועה.

2. אימון טכניקת אומנות לחימה.

3. אימון טכניקות רגליים.

4. אימון טכניקות ידיים.

5. אימון הגנה עצמית.

6. אימון כושר.

7. אימון שילובים (קומבינציות).

8. אימון מסכים ומבחני דרגות + הענקת דרגה הבאה.

בנוסף לאימון הגופני התלמידים יקבלו הרצאה קצרה בסוף האימון בנושאים הקשורים לפיתוח אישיותם וחינוך לערכים.

דילוג לתוכן