fbpx

תוכנית אימונים לגיל 13+ חדשה יוני

אימון 1 - קומבינציה קרבית 16 חלק א'

שילוב עמידות עם הגנה לאמצע ואגרוף

גב אל גב

שכיבות סמיכה

שילוב עמידות עם הגנה לאמצע ואגרוף

הנפות רגליים

דחיפת רגליים

אימון 2 - קומבינציה קרבית 16 חלק ב'

במעגל

ספין

טי צ'אי גי חזרה

טוליו סטפ צעד לאחור בנדל וספין

הנפות רגליים בלי להחזיק בקיר כיוונים שונים

מריצה בהתקדמות / במקום

אימון 3 - הגנה עצמית

מעגל סטטי

הגנה מול אגרוף ישר

הגנה מול אגרוף מצד שמאל

הגנה מול בעיטה 

ישיבת W וכתפות רגליים בשכיבה על הגב למעלה ולצדדים

שכיבות סמיכה / 5 – 8 סוגים

אימון 4 - פומסה וטכניקה

משחקי תנועה בזוגות

פומסה 5 – 10 תנועות ראשונות

דוליו הכפלות 1 – 10, במקום ומהתקדמות

קומבינציה רגל קדמית – 1

חיזוק הרמות רגליים בישיבה ליד הקיר – 6 חזרות עם סיבוב קרסול

עליות בטן עם נודל

אימון 5 - פומסה וטכניקה

סולם מהירות – סטפיס

פומסה 5 – 10 תנועות אחרונות

דוליו סייף 1 – 10, במקום ומהתקדמות

קומבינציה רגל קדמית – 1

התקדמות במסלולים עם הנפות קדימה לצד ולאחור ואז שפגט או פיסוק

סקווטים עם בעיטה

אימון 6 - פומסה וטכניקה סיכום + אימון עם מגנים

משחק הקפטן תרגילים שונים 

פומסה 5 מבחן

פושים סייף 1- 10 גבהים שונים במקום ובהתקדמות

קאונטרים 1 – 4

הרמת רגליים בישיבה ליד קיר עם או בלי חגורה לפני ולצד

סמוך קום

אימון 7 - בעיטות בקפיצה / טכניקה גבוהה

בשורות (קוריאני)

רצפים של ספין

פוריו צ'אי גי

אפ צ'אי גי בקפיצה

שכיבה על הגב בפיסוק עם או בלי משקולות – 1 או 2 דקות

פלאנק

אימון 8 - אימון עם מגנים

תרגילים בשלישיות – כוח ומהירות

קומבינציה 16 – כל האלמנטים

קומבינציה 16 – כל האלמנטים

קאונטרים 1 – 4 על הגוף

תרגיל שמש או תרגיל שמש חלקי

סקווטים ולאנג'ים

דילוג לתוכן