fbpx

תוכנית אימונים חודשית גיל 13+ מרץ/ספטמבר

אימון מספר 1

נושא האימון - טכניקת ידיים

שיחת סיכום

חימום: חימום בשורות

תרגיל 5: הגנות ידיים – הגנת סכין החוצה

תרגיל 4: הגנות – הגנה לאמצע 

תרגיל 1: כוכב ההגנות 2 

תרגיל 2: הגנות – הגנה למעלה

כוח/גמישות/קורדינציה: סדרת תרגילי גמישות לבעיטות גבוהות יותר

תרגיל 3: הגנות הגנה למטה ארה מקה

כוח/גמישות/קורדינציה: סקווט מסביבת לעולם

אימון מספר 2

נושא האימון - התקפות רגליים

שיחת סיכום

חימום: חימום במעגל סטטי (ללא תנועה)

משחק 2:

תרגיל 1: טי צאי גי בעיטת סוס

תרגיל 3:

כוח:11 תרגילי מהירות וכוח (חלק 3)

משחק 3:

תרגיל 2: 10 תרגילים לאימון בעיטת סוס

כוח/גמישות/קורדינציה: 6 תרגילים שיעזרו לכם לבעוט גבוה יותר

אימון מספר 3

נושא האימון - הגנה עצמית

שיחת סיכום

חימום: ריצה במעגל

תרגיל 4: הגנה עצמית התקפת בטן

תרגיל 1: הגנה עצמית מול התקפת מקל

תרגיל 5:

תרגיל 2: תפיסת יד נגדית

כוח/גמישות/קורדינציה: אימון גמישות ובעיטות

תרגיל 3: הגנה עצמית חניקה מהצד

כוח/גמישות/קורדינציה: שכיבות שמיכה עם מדרגה

אימון מספר 4

נושא האימון - קומבינציות קרביות

שיחת סיכום

חימום: קונוסים לנוער ובוגרים

משחק 2:

תרגיל 1: קומבינציות קומבינציה קרבית 5

תרגיל 3:

כוח:שיפור כוח עם משקל גוף בלבד

משחק 3:

תרגיל 2: קומבינציה רגל קדמית מספר 1

כוח/גמישות/קורדינציה: 5 תרגילי כוח שלא יפגעו לכם בגמישות

אימון מספר 5

נושא האימון - כוכבי הטכניקה

שיחת סיכום

חימום: משחקי קרב בזוגות

תרגיל 4: עמידות עמידה אחורית דביט קובי

תרגיל 1: כוכב ההתקפות 3 

תרגיל 5:

תרגיל 2: עמידות בסיסיות

כוח/גמישות/קורדינציה: סדרת תרגילי גמישות לילדים ומבוגרים | כושר וגמישות

תרגיל 3: עמידות עמידת סוס צ'וצ'ומסוגי

כוח/גמישות/קורדינציה: 1 2 סיבוב

אימון מספר 6

נושא האימון - הופעות ובעיטות בקפיצה ובעיטות עם סטפים

שיחת סיכום

חימום: איך מתחממים לפי אימון 

משחק 2:

תרגיל 1: בעיטת סוס בקפיצה

תרגיל 3: בעיטת סוס עם סטפ

כוח/גמישות/קורדינציה: 1 2 סיבוב

משחק 3:

תרגיל 2: בעיטת צד יופ צ'אי גי

כוח/גמישות/קורדינציה: 6 תרגילי גמישות

אימון מספר 7

נושא האימון - אימון קרבי וסטפים

שיחת סיכום

חימום: כוכב הסטפים 2

תרגיל 4: סטפ גלישה קדימה ובעיטת קרס

תרגיל 1: סטפ דרך הגב

תרגיל 5: סטפ יציאה לכיון הבטן

תרגיל 2: סטפ דרך הגב וסטפ רגיל

כוח/גמישות/קורדינציה: 

תרגיל 3: סטפ יציאה לכיוון הגב

כוח/גמישות/קורדינציה: 6 תרגילי גמישות

אימון מספר 8

נושא האימון - פומסה

שיחת סיכום

חימום: מדרגות

משחק 2:

תרגיל 1: כוכב ההגנות 3 

תרגיל 3:

כוח: שכיבות שמיכה ב-10 שניות

משחק 3: 

תרגיל 2: פומסה 3 עם פקודות

כוח/גמישות/קורדינציה: סדרת תרגילי גמישות לבעיטות גבוהות יותר

דילוג לתוכן