fbpx

תוכנית אימונים חודשית גיל 13+ אפריל/אוקטובר

אימון מספר 1

נושא האימון - טכניקת ידיים

שיחת סיכום

חימום: חימום בשורות

תרגיל 4: ג'בי פום מוק טשיגי

תרגיל 1: כוכב ההגנות 3 

תרגיל 5:

תרגיל 2: בקט פלמוק מכה – הגנת אמה

כוח/גמישות/קורדינציה: 5 תרגילי כוח שלא יפגעו לכם בגמישות

תרגיל 3: התקפת יד סכין סונל צ'יגי

כוח/גמישות/קורדינציה: משחק בעיטות ושיווי משקל

אימון מספר 2

נושא האימון - טכניקות רגליים

שיחת סיכום

חימום: חימום במעגל סטטי (ללא תנועה)

תרגיל 4: בעיטת פטיש – נריו צ'אי גי

תרגיל 1: בעיטת ירח פנימה אן צ'גי

תרגיל 5: בעיטה קדימה – אפ צ'אי גי

תרגיל 2: בעיטת ירח – בקט צ'אי גי

כוח/גמישות/קורדינציה: סקווט ב10 שניות

תרגיל 3: בעיטת דחיפה – מירו צ'אי גי

כוח/גמישות/קורדינציה: 6 תרגילים שיעזרו לכם לבעוט גבוה

אימון מספר 3

נושא האימון - הגנה עצמית

שיחת סיכום

חימום: ריצה במעגל

תרגיל 4: תפיסת יד מקבילה

תרגיל 1: שחרור מחניקה צידית 1

תרגיל 5:

תרגיל 2: הגנה עצמית מול אגרוף ישר

כוח/גמישות/קורדינציה: תרגילי גמישות מתקדמים לאומנויות לחימה – טאקוונדו הלוחם הצעיר

תרגיל 3: התחמקות מאגרופים

כוח/גמישות/קורדינציה: תרגיל כוח בטן – דחיפות רגליים

אימון מספר 4

נושא האימון - קומבינציות קרביות

שיחת סיכום

חימום: קונוסים לנוער ובוגרים

משחק 2:

תרגיל 1: קומבינציה רגל קדמית מספר 6

תרגיל 3:

כוח: סט תרגילים לשיפור סיבולת וכוח

משחק 3:

תרגיל 2: קומבינציה קרבית 6

כוח/גמישות/קורדינציה: 5 תרגילי כוח שלא יפגעו לכם בגמישות

אימון מספר 5

נושא האימון - כוכבי הטכניקה ועמידות

שיחת סיכום

חימום: משחקי קרב בזוגות

משחק 2:

תרגיל 1: כוכב ההגנות 4

תרגיל 3:

משחק 1:

כוח/גמישות/קורדינציה: סדרת תרגילי גמישות לבעיטות גבוהות יותר

תרגיל 2: כוכב ההתקפות 5

כוח/גמישות/קורדינציה: אימון טבטה

אימון מספר 6

נושא האימון - הופעות ובעיטות בקפיצה ובעיטות עם סטפים

שיחת סיכום

חימום: איך מתחממים לפי אימון

תרגיל 4: בעיטת צד יופ צ'אי גי

תרגיל 1: מצב כף רגל אפ צ'אי גי

תרגיל 5:

תרגיל 2: בעיטת טורנדו

כוח/גמישות/קורדינציה: אימון טבטה

תרגיל 3: בעיטת פטיש עם טורנדו

כוח/גמישות/קורדינציה: איך להיות גמיש – 6 תרגילי גמישות שיעזרו לכם להגיע לראש בבעיטה בקלות

 

אימון מספר 7

נושא האימון - אימון קרבי ותנועות קרב

שיחת סיכום

חימום: כוכב הסטפים 2

תרגיל 4: קאונטר 9

תרגיל 1: צעד קדימה ויופ צאי גי 

תרגיל 5: קאונטר 8

תרגיל 2: קאונטר 11

כוח/גמישות/קורדינציה: תרגילים לחיזוק הבטן באומניות לחימה

תרגיל 3: קאונטר 10

כוח/גמישות/קורדינציה: 5 תרגילי כוח שלא יפגעו לכם בגמישות

אימון מספר 8

נושא האימון - פומסה

שיחת סיכום

חימום: מדרגות

משחק 2:

תרגיל 1: פומסה 4 עם פקודות

תרגיל 3:

כוח: אימון גמישות ובעיטות

משחק 3:

תרגיל 2:

כוח/גמישות/קורדינציה: סדרת תרגילי גמישות לבעיטות גבוהות יותר

דילוג לתוכן