fbpx

שיטת המבחנים בלוחם הצעיר – עדכון יולי 2022

שלום לכם!

כולם רוצים להגיע לחגורה שחורה ובדרך יש מבחני חגורות לחגורות צבעוניות עד לחגורה זו. המבחנים במועדון הלוחם הצעיר קשורים קשר הדוק להשקעה של המתאמנים באימונים – מי שמקיע יותר מתקדם מהר יותר ומי שלא – לא. כך כל ספורטאי נדרש להשלים 40 יחידות אימון עד שיורשה להבחן דרגה הבאה וכך מי מתאמץ יותר ומתאמן יותר פעמים בשבוע יגיע ויוכל להבחן במבחן הבא מהר יותר.

YouTube player

מי שמשתתף בתחרות (פומסה או קרבית) מקבל קיצור של 4 אימונים עד למבחן הבא. מחנה אימונים ארוך (למשל מחנה קיץ הקרוב) מעניק קיצור של 12 אימונים למבחן הדרגות הבא, ומחנה קצר (למשל מחנה 24 שעות) יעניק קיצור לפי מספר האימונים שקיים בו. השתתפות באליפות ישראל (דרג א או ב) תעניק קיצור של 8 אימונים למבחן החגורות. חברי נבחרת ישראל יכולים לגשת למבחן חגורות שחורות קרבי אם זכו בתואר אלוף ישראל או במדליה בתחרות בחו"ל. וכך אם אתם רוצים להתקדם מהר יותר ולהתקדם מהר בחגורות – תגיעו לכל האימונים והתחרויות ותשתתפו במחנות אימונים! בהצלחה!

סיכום:

השתתפות באימון – 1 אימון
השתתפות בתחרות – קיצור של 4 אימונים למבחן הבא
השתתות במחנה – קיצור של 4 אימונים למבחן הבא
מחנה קיץ (מחנה ארוך מעל שבוע) – קיצור של 12 אימונים למבחן הבא
השתתפות באליפות ישראל – קיצור של 8 אימונים למבחן הבא
זכות למבחן שחורות קרבי – חבר נבחרת ישראל במשך שנתיים ואליפות ישראל דרג א מקום 1.

כמו כן קיימת במועדון קבוצת אימונים מיוחדת למתאמנים בעלי חגורה ירוקה כחולה ומעלה שרוצים להתכונן למבחן חגורה שחורה. אימונים בקבוצה זו מחייבים לדעת מעל 4 פומסה והשתתפות בסמינרים של חגורות שחורות אחת ל-3 חודשים.

דילוג לתוכן