fbpx

פברואר אימון 2 (13+)- טכניקות רגליים

חימום - ריצה במעגל

אימון ריצה במעגל

תרגיל 1 - דוליו צ'אי גי + דוליו צ'אי גי בקפיצה מעבר מרגל לרגל הכנה לספין

באויר בשורות, על רקטה ובכפפת כוח

תרגיל 2 - לימוד טורנדו/ ספין

בשורות, עם נודל ובטור

הפסקת שתיה

תרגיל 3 -לימוד קומבינציה עם דוליו וטורנדו:

דוליו אחורית ואז טורנדו

דוליו קדמית ואז טורנדו

טורנדו ואז דוליו

טורנדו ואז דוליו קדמית

תרגיל כוח/גמישות - 5 תרגילים כוח שלא יפגעו בגמישות שלכם

פרטים על התרגיל

תרגיל כוח/גמישות -5 תרגילים כוח שלא יפגעו בגמישות שלכם

פרטים על התרגיל

שיחת סיכום - הכנה לאימון משותף הקרוב ברמלה

פרטים על התרגיל

דילוג לתוכן