fbpx

ספורטאי המועדון בעלי חגורות גבוהות השתתפו בסמינר עם מאסטר אלן בניון דאן 7

ספורטאי המועדון בסמינר של מאסטר אלן בניון דאן 7

ספורטאי המועדון בסיום הסמינר עם המאסטר

בסמינר הספורטאים קיבלו דגשים לביצוע נכון של תבניות קרב (הפומסה). תרגלו תרגילי הושינסול – הגנה עצמית של טאקוונדו וקיבלו הסבר קיצד לשבור קרשים בצורה נכונה במבחן החגורות השחורות.

אנו מודים מאוד למאסטר אלן בניון על הסמינר המרתק. היא מאוד מעניין ומשכיל.

ביום שישי האחרון 8.7.22 התקיים סמינר הכנה למבחני חגורות שחורות המתקרבים בטאקוונדו. הסמינר הועברת על ידי אחד מותיקי המאמנים בארץ מאטר אלן בניון דאן 7. 

מאמנת המועדון לורה גלצמן בזמן התרגול של תרגילי הושינסול
דילוג לתוכן