fbpx

סמינר שיפוט כללי טאקוונדו תחרותיים חדשים ביוון

אתמול התקיים במחנה סמינר שיפוט של חוקי טאקוונדו התחרותיים העדכניים עם השופטת הבינלאומית מסרביה קסניה לואי. להלן הדגשים העיקריית:

שיטת הניקוד בקרב – ניקוד אחד עבור אגרוף חזק ומדוייק לגוף

שתי נקודות עבור בעיטה למגן גוף, שלוש נקודות עבור בעיטה לראש, ארבע נקודות עבור בעיטה סיבובית לגוף וחמש נקודות עבור בעיטה סיבובית לראש.

כאשר אחד היריבים נופל כתוצאה מדחיפה של אחר הוא יקבל גם צ'ון – (נקודת עונש והשני יקבל נקודה). המקרה היחיד שבו הדוחף יקבל עונש יהיה כאשר הוא דוחף את יריבו בזמן ביצוע התקפה ואז הדוחף יענש או כאשר כתוצאה מהדחיפה הוא יצא מהזירה.

עונש על יציאה מהזירה ינתן גם כאשר רגל אחת של המתחרה יצאה החוצה מחוץ לזירה, אך הרגל חייבת להיות בחוץ בשלמותה, אם חלקה עדיין בזירה המתחרה לא יענש. גם אם הרגל נמצאת בחוץ בקו אוירי, כלומר בחוץ אך לא דרכה על המזרון המתחרה לא יענש אלא עם כן יניח אותה בשלמותה מחוץ למזרון.

כאשר מתחרה אחד בחוץ והשני בפנים ובועט במתחרה שבחוץ (השופט לא עצר את הקרב עדיין) המתחרה שבעט יקבל את הנקדות שלו מכיוון שברגע הבעיטה הוא לא ביצע שום עבירה (אלא יריבו נמצא בחוץ אך זה לא פוגע בניקוד). כאשר המתחרה שבחוץ בועט – הניקוד שלו יבוטל על ידי השופט והוא יקבל גם צ'ון – העלאת נקודה ליריבו.

בעיטות קוף ודג (Monkey Kick and Fish Kick) ניתן לבצע רק ממצב שאתה לא נוגע בגופו של היריב, ולא הניקוד יבוטל ותקבל עונש. המקרה היחיד שניתן לגעת בגופו של היריב ולבעוט בעיטות אלו הוא כאשר הבעיטה פגעה בראש ואז זה תקין.

ניתן לקבל שני עונשים (גם צ'ון) במהלך אחד כאשר אחת משתי העברות בוצעה לצד עבירה אחרת. כאשר יריב ביצע עבירה של בעיטה אחרי קליו (בעיטה אחרי שהשופט הפסיק את הקרב) או בעיטה אחרי שהיריב נפל לצד עבירה אחרת השופט יעניש את המתחרה פעמיים גם עבור עבירה זו וגם עבור אחת העבירות הללו הנחשבות חמורות ביותר – בעיטה ביריב נופל או בעיטב ביריב אחרי שהשופט הפסיק את הקרב.

התנגות פסיבית של היריב/ים – כאשר היריבים לא תוקפים במשך חמש שניות השופט יתן להם אזהרה שהם צריכים לתקוף ואם במהלך 5 שניות אחרי האזהרה לא יתקפו יקבלו עונש על התנהגות פאסיבית.

כאשר בוצעה טכניקה חזקה וכתוצאה ממנה השופט לא בטוח אם המתחרה שקיבל את הטכניקה יכול להמשיך הוא יתחיל ספירה. החידוש הוא שבזמן הספירה זמן הקרב יעצור ולא ימשך בזמן ספירת השופט למתחרה שקיבל את הטכניקה.

החלטה על ניצחון במקרה של תיקו בניקוד. במקרה זה הולכים לסיבוב רביעי (סיבוב נקודת זהב) והחידוש הוא שכעת לא מספיקה נקודה אחת כדי לנצח סיבוב זה אלא צריך שתי נקודות. ניתן לנצח בכל יתרון של שתי נקודות למשל אגרוף לגוף שנותן נקודה ויציאת היריב מהזירה כאשר הוא מקבל עונש והיריב מקבל נקודה נוספת (סהכ יתרון של שתי נקודות).

במקרה של סיום בתיקו של סיבוב נקודת הזהב קיימים 4 קריטריונים להחלטה מי ניצח את הקרב.

  1. יותר נגיעות במגן של היריב – יריב שפגע במגן של יריבו יותר פגיעות שלא הביאו ניקוד אך נרשמו על ידי המערכת האלקטרונית יוכרז כמנצח על ידי המערכת.

אם מספר הפגיעות זהה – הולכים לקריטריון הבא

2. מתחרה שניצח במספר ברוב הסיבובים. ניקוד של כל סיבוב נספר בנפרד ומחליטים מי המתחרה שניצח במירב הסיבובים במהלך הקרב יוכרז כמנצח אם מספר הפגיעות של שני המתחרים זהה.

אם גם כאן יש תיקו הולכים לקריטריון הבא

3. למי יש פחות נקודות עונש בכל הקרב?

אם גם כאן יש תיקו הולכים לקריטריון הבא

4. החלטה של השופטים על פתקים למי הם נותנים את הניצחון עם פי התנגות אגרסיבית יותר, ספורטיבית יותר וכו.

וזכרו ידיעה טובה של כללי המשחק יכולה מאוד לעזור לכם בניצחון הקרב, בהצלחה

דילוג לתוכן