fbpx

מרץ גיל 7+

תוכנית אימונים במועדון למרץ

אימון ראשון

רמת מתחילים

פומסה: פומסה 1

רמה בינונית

הגנה עצמית: שחרור מחניקה לפנים, בריח ובעיטה

פומסה: פומסה 3

רמת מתקדמים

הגנה עצמית: שחרור מחיבוק דוב

אימון שני

רמת מתחילים

פומסה: פומסה 1

רמה בינונית

פומסה: פומסה 4

אימון שלישי

רמת מתחילים

עמידות: דביט קובי

רמה בינונית

פומסה: פומסה 4

רמת מתקדמים

פומסה: פומסה 7

אימון רביעי

רמת מתחילים

התקפות ידיים: אפירקט

התקפות ידיים: יד פטיש

התקפות ידיים: יד סכין

רמה בינונית

עמידות: צ'וצ'ום זוגי 

עבודת רגליים: טורנדו

רמת מתקדמים

פומסה: פומסה 7

אימון חמישי

רמת מתחילים

הגנות: הגנה בצורה איקס

הגנות: הגנת אמה חיצונית

הגנות: הגנת מגן

הגנות: הגנה מאגרופים חסימות

רמת מתקדמים

פומסה: פומסה 7

אימון שישי

רמה בינונית

בעיטות: בעיטת סוס בקפיצה

בעיטות: בעיטה סיבובית אחרי סיבוב הפוך

בעיטות: בעיטה כפולה

רמת מתקדמים

עמידות: צ'וצ'ום סוגי

עבודת רגליים: כוכב הסטפים 3

אימון שביעי

רמת מתחילים

בעיטות: בעיטה כפולה קדימה בקפיצה

רמה בינונית

שילובי ידיים: כוכב ההגנות 5

רמת מתקדמים

בעיטות: בעיטה כפולה צדדית

בעיטות: בעיטת ירח החוצה בקפיצה

בעיטות: בעיטת צד בקפיצה

בעיטות: סטפ עם בעיטה סיבובית

אימון שמיני

רמת מתחילים

שילובי ידיים: כוכב ההגנות 2

שילובי ידיים: כוכב ההתקפות 1

שילובי ידיים: שילוב 2

רמה בינונית

שילובי ידיים: כוכב ההתקפות 5

רמת מתקדמים

בעיטות: בעיטה כפולה צדדית

בעיטות: בעיטת ירח החוצה בקפיצה

בעיטות: בעיטת צד בקפיצה

בעיטות: סטפ עם בעיטה סיבובית

אימון תשיעי

רמת מתחילים

שילובי רגליים: קומבינציה קרבית 4

רמה בינונית

שילובי רגליים: קומבינציה קרבית 10

רמת מתקדמים

שילובי ידיים: כוכב ההגנות 8

אימון עשירי

רמת מתחילים

שילובי רגליים: קומבינציה קרבית 5

רמה בינונית

שילובי רגליים: קומבינציה קרבית 11

רמת מתקדמים

שילובי ידיים: כוכב ההתקפות 8

דילוג לתוכן