fbpx

ינואר אימון 8 (3-6) בעיטת מגל והגנה למטה

חימום - מדרגות

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.

תרגיל 1 - לימוד דוליו צ'אי גי

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.

משחק 1 - חישוקים בפנים בחוץ

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.

תרגיל 2 - דוליו צ'אי גי קדמית

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.

משחק 2 - תפסוני

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.

תרגיל 3 - לימוד הגנה למטה

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.

משחק 3 - דחיפות גב אל גב

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.

תרגיל כוח/גמישות - סקווטים ליד קיר עם גליל וסקווטים עם נודלים

סקווטים ליד קיר עם גליל, תחמקות מנודלים סקווט מול נודל אדום מלמעלה שמסמל את השמש, וקפיצה מעל נודל כחול מלמטה שמסמל את הים

תרגיל כוח/גמישות - סקווטים ליד קיר עם גליל וסקווטים עם נודלים

סקווטים ליד קיר עם גליל, תחמקות מנודלים סקווט מול נודל אדום מלמעלה שמסמל את השמש, וקפיצה מעל נודל כחול מלמטה שמסמל את הים

שיחת סיכום - חשוב לעזו רלחברים שזקוקים לעזרה, גם אתה הייתה חלש/חדש פעם.

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.

דילוג לתוכן